Możliwość komentowania Wycena spółek – jakie są najczęściej spotykane metody została wyłączona

Wycena firm – jakie są najczęściej spotykane metody

Wycena spółek – jakie są najczęściej używane metody
Na gospodarczym rynku dochodzi dość często do zmian własnościowych w firmach. Dotyczy to zarówno niewielkich podmiotów, jak również koncernów i korporacji. We wszystkich jednak przypadkach aby strony mogły się porozumieć, to konieczne będzie wykonanie porządnej wyceny. Umożliwi ona ustalenie wartość sprzedawanej firmy, do której będą się mogli odnieść kupujący i sprzedający. Jednak trzeba mieć świadomość tego, że wycena przedsiębiorstw będzie znacznie trudniejsza niż na przykład nieruchomości. Wynika to z tego, że w wielu przypadkach oprócz składników majątkowych firmy będą także dysponować biznesowymi kontraktami, technologiami czy też mocną marką na rynku. Z takich też powodów w każdym takim przypadku warto dopasować odpowiednią do konkretnych okoliczności metodę wyceniania, dzięki czemu uzyska się najlepiej wyznaczoną wartość. Aktualnie często stosowana jest majątkowa wycena, która opiera się na policzeniu wszystkich majątkowych składników i równocześnie zobowiązań. Po odjęciu od siebie tych wartości otrzymuje się końcową wartość firmy, która będzie punktem wyjścia do negocjacji. Metoda ta sprawdza się bardzo dobrze przy niewielkich firmach, przy większych dużo bardziej dokładna będzie metoda dochodowa. Przy niej zwraca się przede wszystkim uwagę na przepływy finansowe i potencjalne zyski, jakie można będzie osiągnąć. Przez wiele osób to właśnie ona jest uznawana za najbardziej wiarygodną i dającą najlepszy rezultat. Trzecią z często stosowanych metod jest wycena porównawcza, która bierze pod uwagę podobne przedsiębiorstwa z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.